can't open hug!

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej Martin!

Kan ikke C%bne min hjemmeside. I C8vrigt har jeg problem med linket til Readers Comment. Det gC%r i stC% nC%r man trykker pC% linket.

Det haster i det jeg ikke er fC&rdig med opgaven 7.

Vil du ikke svare snarest muligt?

Tak.

Catherine

-- Catherine (cathy@worldonline.dk), October 25, 2000

Answers

Problemet er at en af dine tcl-sider har fC%et serveren til at gC% ned! I den situation skal du genstarte din webserver ved at benytte webserver-servicen
http://hug.itu.dk:8002/webserver.html
Herefter skulle du vC&re kC8rende igen...

-- Martin Elsman (mael@it.edu), October 25, 2000.

Moderation questions? read the FAQ