Aflevering af xvelse 4 hvorner officielt?

greenspun.com : LUSENET : RUC - Dat.A, E2000 : One Thread

Hej Jakob

Se Spg i sub.

Mvh Thomas

-- Thomas Calli (Calli@quizak.dk), October 19, 2000

Answers

Hej Thomas

Sft 4 skal afleveres fredag d. 20/10.

Ses! Jakob

-- Jakob Bendsen (jakob@bendsen.net), October 19, 2000.


Moderation questions? read the FAQ