Radio og fjernsynsinnslag

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Etter en innholdsrik helg der Kaja, Pia og Marion frontet oss i beste sendetid pe NRK1, og jeg selv stod for forspielet (sammen med Marion) i Opplandradioen noen timer fxr, holder ne ting pe e roe seg ned igjen. Jeg har faktisk ikke fett en eneste kommentar om mitt radiointervju. Det me enten bero pe at ingen har kjent igjen stemmen eller koblet pe andre meter, eller se er det ingen som har hxrt pe. Moren min sa at det var helt annerledes enn hva hun hadde forestilt seg det skulle bli, det var lik som ikke "meg" som var i radioen. Etter e ha opplevd Epent Hus pe NRK LIVE i sivil, og sett hvor "likegyldige" folk var om det var tv'er eller ei som var i studio, se ser jeg ne at ting kanskje ikke er se farlig som jeg har trodd hele tiden. Kanskje det snart er min tur ogse til e fe kontroll pe nervene og komme i gang ogse utenfor skapets fire vegger.

Kaja og Marion gjorde som andre har sagt en kjempeinnsats i studio. Det at de klarte e bringe Hummelvold delvis ut av fatning ved et par anledninger, sier alt.

Ne synes jeg det begynner e bli moro e vfre TV igjen.

Hilsen fra Ellen Synnxve

-- Ellen Synnxve Lien (ellenslien@hotmail.com), October 16, 2000


Moderation questions? read the FAQ