Epent Hus pe NRK

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei, vil bare si at det var helt topp e vfre med pe Epent Hus sendingen. Jeg sto litt i bakgrunnen men var e se i tv ruta en to tre ganger.Men ne er ikke jeg se veldig opptatt av e komme pe tv men var der for e stxtte opp om Marion, som gjorde en utmerket jobb for oss. Det samme gjorde Kaja, som bare fortsetter i det sporet hun la opp hos Anne Cath. helt topp. Det eneste som var litt trist var at vi skulle vfrt flere av oss omkledd i studio. Det er jo ingen ting e vfre redd for. Fantastisk flott av Pia, for ikke e si modig gjort. Ha det fin hilsen Randi Beate

-- Randi Beate (randi.beate@tm.telia.no), October 15, 2000

Moderation questions? read the FAQ