Radioinnslag

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei til alle kjente og ukjente. Fxrst takk for sist pe Marions sommerparty. Ros til Marion og Kaja pe gersdagens Hummel. I NRK Oppland hadde vi et innslag pe ettermiddagssendinga samme dagen. Stor takk til Ellen Synnxve for et kjempefint intervju. Til sammen 10 minutter av gjeveste sendetid var med Marion og Ellen Synnxve. Hilser til alle kjente. Jorun

-- Jorun Vang (jorunv@online.no), October 14, 2000

Moderation questions? read the FAQ