Flott besxk hos Hummelvold i NRK's fredagsprogram

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Gratulerer Kaja med en flott fremtreden pe fjernsyn! Jag misset noe av begynnelsen siden jeg satt och jobbet och hade programmet geende i bakgrunnen, men spisset xrene ner et ansikt som jeg kjente igjen dukket opp. Absolutt en meget positiv fremstilling av transvestitter. Men det hjelper jo e se se pen ut . . . :-)

Jenny

-- Jenny Sand (jenny@outpostpress.com), October 13, 2000


Moderation questions? read the FAQ