forbindelsen til ssh ustabil

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Er der andre der har problemer med at vfre logget pe ssh serveren hjemmefra? Jeg kan vfre pe i ca. 1 min, hvorefter prompten "leser", se jeg bliver nxdt til at logge pe igen - ret svfrt at arbejde med!

-- peter lyster (peterlyster@get2net.dk), October 12, 2000

Answers

Hej Peter, det er sandsynligvis din udbyder - jeg har vfret pe i 15 minutter uden problemer... :-)

-- Kenneth (kenneth@itu.dk), October 12, 2000.

Jeg har selvsamme problem med at ssh logger af efter et par minutter... SÅ mon ikke der er noget galt alligevel?

-- Søren Mortensen (shm@it-c.dk), October 05, 2001.

Moderation questions? read the FAQ