kursustilknytning

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

vi er nogle stykker der undrer os over opgaveformuleringen i opgave C. Hvad menes med at tabellen itc_studerende skal referere til tabellen itc_personer? Menes der hele tabellen eller blot enkelte kolonner som i de foregeende opgaver. Vi er derfor i tvivl om hvorvidt vi skal benytte en 'join' til at udskrive alle de kurser man eksempelvis deltager i i dette semester.

Kim

-- (kjacobsen@it-c.dk), October 12, 2000

Answers

Der menes blot at tabellen itc_studerende skal referere tabellen itc_personer pe samme vis som tabellen itc_kursusansvar refererer tabellen itc_personer. Det er en god ide at skrive op hvorledes man med en join kan fe udskrevet en fornuftig oversigt over hvilke studerende der er knyttet til et givet kursus.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), October 12, 2000.

Moderation questions? read the FAQ