Radio i Morgen

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Tenkte bare e si i fra at det kommer et lite portrett intervjuv med meg pe NRK P2 Radio imorgen kl 1430 e det ger vist i reprise Sxndak kl 21 . Det heter Bonde med Blonder . Se fer vi se hvordan det ger. var gxy e vfre med e ta det opp i allefall . kaja

-- Kaja (Kajath@online.no), October 09, 2000

Answers

Re: Radio i Morgen

Ne er programmet blitt sendt og det var svfrt bra. Jeg synes det var modig av deg Kaja e ste fram slik med fullt navn og adresse. Det som manglet var jo bildene, men radioen overfxrer jo kun de beste bilde (de som en selv ser for seg).

La oss hepe at dette programmet sammen med andre kan fe til et noe epnere samfunn for oss alle.

Pia Jannicke

-- Pia Jannicke (pia@vik.gs), October 10, 2000.


Moderation questions? read the FAQ