Romanen "Mona" i Intermezzo 38

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Ellen!

Det fxrste utdraget var veldig bra!Ja,for det er vel bare det fxrste? La oss fe alt :-)!

Klem,Hege Pedersen

-- Hege Pedersen (hegewhoever@hotmail.com), October 09, 2000

Answers

Hva med e publisere den fra FPEs sider?

Har masse serverplass igjen Ellen Synxve - skrell av det personlige og se skal jeg nok fe lagt den ut :-)

mvh Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), October 16, 2000.


Om romanen "Mona"

Takk for god kritikk, Hege. Det var koselig e hxre at du syntes det var ok e lese mine skriblerier. Ner det gjelder en videre publisering av stoffet se er jeg ikke helt sikker pe om det kommer til e skje - i hvert fall ikke slik manuset er pr i dag. Men jeg antar at om jeg skreller vekk mye av det mer "personlige" jeg har lagt inn i romanen se kan den bli lesbar ogse for andre. Jeg har min sfregne mete e skildre ting pe, og det er en del ting jeg vil holde for meg selv.

Men for all del, jeg kan godt tenke over saken - spesielt om dagens situasjon fortsetter med lite stoff til medlemsbladet vert!

Ellen Synnxve

-- Ellen Synnxve Lien (ellenslien@hotmail.com), October 10, 2000.


Moderation questions? read the FAQ