XOR Hvad betyder det ?

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Hvad betyder XOR ^ Det ster i Java software solutions, Appendix D (Oprators) s. 550 . Jeg har ikke fundet forklaret i bogen ej heller i indexet. Er det blot det modsatte af OR |?

Med venlig hilsen Christoffer

-- Christoffer Soya (christoffer@itu.dk), October 07, 2000

Answers

Operatoren XOR virker på bit (nuller og etter); det betyder exclusive or, og er defineret sådan at 0^0 er 0, 0^1 er 1, 1^0 er 1, og 1^1 er 0.

Denne operator og de andre bit-operatorer (~ og & og |) kan med sindsro ignoreres; de skal slet ikke bruges i GP. Men hvis du vil se dem beskrevet, så kig i Java Precisely på min hjemmeside.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), October 07, 2000.


Moderation questions? read the FAQ