arghhh

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

jeg kan ikke logge mig pe for at teste min kode... jeg bruger den sfdvanlige http://hug.it.edu:8082/web/urlgrey/www/oevelse5/aktuel fil benfvnelse men maskinen finder nada...ikke engang html filer der skulle manifestere sig... Nogen i de om hvad der er los?

-- Yez! (urlgrey@it-c.dk), October 05, 2000

Answers

Hejsa,

der er forskel pe det filsystem du ser, ner du kopierer filer over med SSH, og den URL du skal anvende for at tilge dine filer. For at tilge din fil weekday.html, se skal du anvende fxlgende URL: http://hug.it.edu:8082/oevelse5/weekday.html

Lfg mfrke til at /web/urlgrey/www ikke er en del af URLen

-- Niels Hallenberg (nh@it.edu), October 05, 2000.


Moderation questions? read the FAQ