Math operation

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hi Martin

This is urgent!!!! Is it wrong to do this math operation in TCL [expr $a*100/$b] ,cause I am getting wrong results.

Cheers, Nada

-- Nada Alzubeidi (nada@it-c.dk), October 05, 2000

Answers

Hejsa,

nedenfor ser du hvad jeg har skrevet i tclsh for at eftervise, at du godt kan skrive dit udtryk:

[13:19-kit]# tclsh % set a 100 100 % set b 23 23 % expr $a*100/$b 434 %

Men det krfver jo, at bede a og b eksisterer og er gyldige tal! F.eks. se virker nedensteende ikke

% set a AAA AAA % set b BBB BBB % expr $a*100/$b syntax error in expression "AAA*100/BBB" %

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), October 05, 2000.


Moderation questions? read the FAQ