ssh til linux

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg kxrer linux. Kan jeg bruge ssh-2.3.0.tar.gz til unix? Er der i sefald noget jeg skal tage hxjde for i opsftningen, for at kunne etablere en forbindelse til HUG? Pe forhend tak.

Venlig hilsen Karen

-- Karen Jespersen (kjespersen@it-c.dk), October 05, 2000

Answers

Du skal anvende openSSH, se www.openssh.com. Da du kxrer Linux, se er du heldig at kunne anvende RPM pakkesystemet som letter installationen meget. Vi har nogle pakker pe ITU, men jeg ved ikke om de virker til din installation, dvs. hvilken Linux installation anvender du, f.eks. RedHat 6.2, RedHat 7.0 eller andet?

-- Niels Hallenberg (nh@it.edu), October 05, 2000.

Moderation questions? read the FAQ