Mission generator

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Inspireret af "den stokastiske rapportgenerator" vil jeg benytte foraet til at henlede opmfrksomheden pe Dilbert's tilsvarende "Mission" generator, som findes pe url: http://www.dilbert.com/comics/dilbert/career/bin/ms2.cgi

Ganske morsom. :-)

Mvh Kenneth

-- Kenneth Ahn (kaj@it-c.dk), October 04, 2000


Moderation questions? read the FAQ