Skillevfg!

greenspun.com : LUSENET : BioCore : One Thread

Jeg er ved at bygge en skillevfg og vil gerne vide om jeg kan bruge BioCore til dette. Vfggen skal indeholde elledninger og skal tapetseres.

hilsen Kristian

-- Christian Schou (seelen@mail.tele.dk), October 04, 2000


Moderation questions? read the FAQ