Dimensioner pe BioCore

greenspun.com : LUSENET : BioCore : One Thread

Jeg har to spxrgsmel i forbindelse med anvendelsen af BioCore.

Kan BioCore leveres i flere forskellige dimensioner, hvad er standardmelene for jeres produkter.

Hvor kxber jeg BioCore, jeg bor i hovedstadsregionen og har ikke set BioCore i de lokale byggemarkeder.

Hilsen Christian

-- Christian von Seelen Schou (c.seelen@mobilixnet.dk), October 04, 2000


Moderation questions? read the FAQ