Hjelp med makeup/klfr etc.

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Siden jeg skrev om mine handle-erfaringer har jeg fett noen henvendelser om jeg personlig kan hjelpe med makeup/klfr etc. Jeg har dessverre ikke muligheter for det. Marion Arntzen har en fin-fin service mht. dette hvis man er mobil og kan reise til Toten. Hun har kontakter i klesforretningene pe Gjxvik og Raufoss og driver selv med fargeanalyse etc. Se hjemmesiden hennes som er annonsert annetsteds pe hjemmesidene til FPE. Ellers anbefales e kontakte FPE som kan dirigere interesserte til nfrmeste kontakt der du bor.

Jeg beklager at jeg ikke kan besvare personlige anmodninger om hjelp. Min forretningsoversikt var bare ment som en generell info til beste for sxkende mennesker, samt en oppmuntring til at det ikke er se vanskelig som man skulle tro e handle dameklfr til seg selv - de fleste ekspeditriser takler dette elegant. Marion og ellers FPE har et utmerket tilbud til den som er interessert.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), October 02, 2000


Moderation questions? read the FAQ