dollarkurs

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej Martin

Jeg kunne godt tfnke mig at laver en form til dollarkurs.tcl. Jeg ger ud fra at det ligner gaet_et_tal.tcl....Er det ikke nok at jeg bare klade fx en metode: indtast_belob_form {tal} { return 200 ....text/html "

.....
} i return_page {body}{ }??????

Problemet er at siden ikke kan vises??!!

Catherine

-- Catherine (cathy@worldonline.dk), October 02, 2000

Answers

Hmm - du skal huske at bruge kommandoen ns_return istedet for return til at sende en html-side til brugeren.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), October 04, 2000.

Moderation questions? read the FAQ