Nytt diskusjonsforum/meldingssystem for Bergensgruppen

greenspun.com : LUSENET : LA1B diskusjonsforum : One Thread

Hei igjen Er dette et bedre meldingssystem?

http://no.egroups.com/members/la1b

kopier og lim adressen inn i adressefeltet i nettleseren din. Trykk enter og du er i gang.

-- Xystein (la7cfa@ask.hl.no), September 29, 2000


Moderation questions? read the FAQ