gft et tal

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

lige meget hvor hxjt man gftter, er det stadig for lavt!! Ingen fejlmeddelelse..Er det hir fejlen ligger? set tilfaeldigt_tal [randomRange 100]#(erklfres tidligere)

elseif { $gaet < $tilfaeldigt_tal } { # Returner en HTML-side med en form til indtastning af et nyt # gft og en besked om at gfttet var for lille. [my_return_page "dit gaet var for lille" [indtast_gaet_form tilfaeldigt_tal]]

-- peter lyster (peterlyster@get2net.dk), September 27, 2000

Answers

fejl fundet.. der manglede lige et pe $ tegn og ikke

-- peterlyster (peterlyster@get2net.dk), September 27, 2000.

Moderation questions? read the FAQ