en hjflpelfrer et par timer i lxbet af ugen?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Meske er jeg den eneste, der synes at programmeringen er lidt svfr. Men jeg synes det ville vfre rart med en hjflpelfrer et par timer midt pe ugen f.eks. onsdag eller torsdag. Er der mulighed for det?

Kim

-- (kjacobsen@it-c.dk), September 27, 2000

Answers

Du har god mulighed for at besxge Niels, Kenneth eller jeg i office-hours hvis du har problemer med programmeringen - blandt andet er Kenneth tilgfngelig om mandagen og om onsdagen i kontor 1.48 fra 12-12.30. Jeg vil forhxre mig til undervisningen pe fredag om der er et generelt xnske om en opsumerende gennemgang af tcl.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), September 27, 2000.

Moderation questions? read the FAQ