Passord beskyttelse fjernet

greenspun.com : LUSENET : LA1B diskusjonsforum : One Thread

Hei Jeg har fjernet passord beskyttelse pe til disse sidene. Har du kommentarer eller forslag til hvordan vi kan bruke systemet se post det her.

-- Xystein (la7cfa@ask.hl.no), September 25, 2000

Moderation questions? read the FAQ