Er en dvi/ps fil ok ?

greenspun.com : LUSENET : RUC - Dat.A, E2000 : One Thread

Jeg skriver min besvarelse i Tex, er det ok at jeg mailer dig en dvi eller ps-fil i stedet for en .doc ? Ville det vfre ok bare at sende tex-filen ?

Hilsen Mads Danquah

-- Mads Danquah (danquah@ruc.dk), September 24, 2000


Moderation questions? read the FAQ