LA1B nytt diskusjons/meldingssystem for Bergensgruppen

greenspun.com : LUSENET : LA1B diskusjonsforum : One Thread

Hei Kan dette vfre noe for Bergensgruppen Du kan: -sende en meldinger til gruppen- -motta email fra dette forum dersom du abonerer pe den-

-- LA7CFA Xystein (ask@go.telia.no), September 22, 2000

Answers

meldinger

Hei Hans Chr. Jeg er enig med deg, formatet er nok litt puslete, men det er gratis og det fungerer. Det er mulig e forandre noen smeting, slik som at dato og tid for postingen vises, samt e legge inn en fast tekst. Forslag mottas med takk.

Kanskje vet andre om tilsvarende system vi enkelt kan starte opp. Jeg regner med at du fer en email som genereres av greenspun serveren ner jeg poster dette. PS jeg blir QRV pe 2 meter i morgen ogse (26. oktober 2000)

-- Xystein (la7cfa@ask.hl.no), September 25, 2000.


Meldinger til og fra Bergensgruppen av NRRL.

Fin ide og iverksettelse Xystein - LA7CFA -. Dette kan medvirke til e revitalisere kommunikasjonen innen Bergensgruppen selv om det er et tankekors at den me ge pe linje istedet for pe luften.

Kanskje vi ogse kan fe meldinger fra styret om pegeende og planlagte aktiviteter i gruppen via dette forum ?

Alle ting kan forbedres, og skal jeg gi noen anmerkning, me det vfre at selve meldingsformularet virker litt "puslete" i forhold til det som jeg ellers er vant til med denne type kommunikasjon. Ingen stor innvending, men kan det forbedres er det bra.

I alle fall er dette et godt tiltak.

73 Hans Chr.

73 Hans Chr.

-- LA2EG (la2eg@c2i.net), September 25, 2000.


Moderation questions? read the FAQ