Afrikaans die kleinste woordeskat in die wereld?

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Ek werk op die oomblik in die buiteland en was betrokke in 'n gesprek met 'n Engelse persoon oor taal en hy het die stelling gemaak dat Afrikaans die taal is met die kleinste woordeskat in die wereld. Ek het dit natuurlik sterk verdedig, maar sonder feite omdat ek regtig geen taalkundige is nie. Ek kan dit net nie glo nie. Ek het wel saam gestem dat dit die jongste taal is.

Kan iemand my help oor die stelling?

Dankie

Martin Smuts

-- Martin Smuts (martinsmuts@hotmail.com), September 22, 2000

Answers

Beste Heer Smuts,

Er is in de verste verte geen reden om zich hieromtrent zorgen te maken. Wegens tijdsgebrek kan ik nu niet uitgebreid ingaan op uw verzoek, maar ik geef u toch voor de vuist weg enkele (verder gemakkelijk na te trekken) gegevens die kunnen tot nadenken stemmen:

1) Afrikaans is gegroeid uit het zeventiende eeuwse Nederlands dat toen zeer Vlaams was; bekijk maar het Middelnederlands woordenboek. 2) Het WNT of het Woordenboek Nederlandse Taal, dat woorden bevat vanaf de zestiende eeuw, is het grootste woordenboek ter wereld; dit kan nagegaan worden op de webstek van het Nederlands Lexicografisch Instituut of LNI. 3) Afrikaans heeft niet geleden onder de ondoordachte politieke spellingshervormingen die bedoeld waren om het Vlaams overwicht op het Nederlands af te bouwen met het gevolg dat het Nederlands nu verder verwijderd is van de natuurlijke taal dan het Afrikaans. 4) Het Afrikaans heeft zich natuurlijker ontwikkeld en is daardoor van zeer grote betekenis voor de studie van het Heel-Nederlands. Het Afrikaans is bij lange niet de simpele taal zoals men het graag doet geloven, maar de taal die ontdaan is van veel latijns geÔnspireerde franjes en nochtans uitmunt in een verpletterende zeggingskracht vergeleken met het huidige Nederlands en Engels. 5) Ik ben al meer de 35 jaar bezig met het zoeken naar de brontaal van de Westerse of Atlantische talen en ontdek dagelijks dat het "Nederlands" hierin een zeer voorname rol gespeeld heeft en nog altijd speelt; het belang van het Afrikaans ligt dus ook op dat gebied zo voor de hand... Ik vraag mij af of er bij de Afrikaanssprekenden belangstelling bestaat voor mijn studie? 6) Ik ben voorzitter van het "Genootschap voor Vergelijkend Taalonderzoek VZW", per adres Frans Vermeulen, Moorsledestraat 20, B8880 Ledegem, BelgiŽ.

Met beste groeten

Frans Vermeulen

-- Frans Vermeulen (frans.vermeulen@free.fr), July 15, 2001.


Ja, Mnr. Vermeulen het gelyk, daar bestaan baie onkunde oor Afrikaans en daar is juis 'n behoefte aan studies soos die wat hy doen. Verder kan Mnr. Smut ook gerus vir sy Engelse vriend vra of hy alooit oor die Engelse woorde veld en trek (soos in Star Trek) gewonder het: beide is natuurlik Afrikaans.

-- Robert Thorburn (rht@boxfrog.com), July 02, 2002.

Natuurlijk heeft Afrikaans helemaal niet de kleinste woordenschat van alle talen. Als men het HAT bekijkt, heeft men toch te maken met een behoorlijk omvangrijke woordenschat (1378 bladzijden). De jongste taal is het echter ook niet. Ik heb even nagedacht over die stelling, en kwam meteen al op Papiamentu, dat in West-IndiŽ pas kon beginnen te ontstaan toen de Nederlanders zich daar gevestigd hadden (1634), maar dat nog in het begin van de 19e eeuw een aantal jaren Engels is geweest. De ontwikkeling van de creoolse taal is dus veel later afgesloten. En (als je Esperanto niet meerekent), is er altijd nog het Ivrit, het modern-Hebreeuws, pas eind 19e eeuw ontwikkeld, en nu al heel lang een levende taal. Het Engels is de taal met de omvangrijkste woordenschat, en in vergelijking daarmee zal elke andere taal klein lijken. Vermeulen maakt het echter te mooi, zijn hobby is onwetenschappelijk en berust op politieke frustaties. Natuurlijk kan men niet beweren dat Afrikaans voornamelijk Vlaams is op grond van het feit, dat er in het Middelnederlands woordenboek veel Vlaamse woorden zijn opgenomen. Die zijn van de 12e- 13e eeuw, toen Vlaanderen een politiek belangrijk centrum was in de Nederlanden, waarvan veel literair werk bewaard is. Dat zegt natuurlijk niets over de 17e eeuw, toen de geheel Noord-Nederlandse VOC de Kaapkolonie stichtte, waarbij er ook een aantal Vlamingen is geplant.

-- Drs. Johan Nijhof (nijvertaal@tiscali.nl), October 18, 2003.

Is deze gespreksronde nog altijd lopende?

-- frans vermeulen (vermeulen.vastgoed@pandora.be), January 06, 2005.

Moderation questions? read the FAQ