Kristiandsand treff

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Treff i Kristiandsand 2 oktober skal jeg treffe Bente og Kristine i Kristiandsand. Er det flere sxrlendinger som har lyst til e komme pe et koslig mandagstreff se ta kontakt med meg. Jeg har med brystproteser, makeup og litt undertxy.Jeg blir i Kristiandsand hele uken. Hilsen Marion

-- Marion Arntzen (maarnt@online.no), September 20, 2000

Moderation questions? read the FAQ