Xvelser fredag d. 22?

greenspun.com : LUSENET : RUC - Dat.A, E2000 : One Thread

Nu var jeg ikke tilstede tirsdag, se jeg fandt ikke ud af om der var xvelser pe fredag den 22? Eller om det er aflyst pga ersfesten

-- Laura (laur@dk2net.dk), September 20, 2000

Answers

Der *er* xvelser fredag, men de ligger om formiddagen fra kl. 9.30 i lokale 42.1 og 43.3.

/jakob

-- Jakob Bendsen (jakob@bendsen.net), September 20, 2000.


Moderation questions? read the FAQ