Marion Arntzen skal pe TV (fjernsyn)

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

13. oktober skal Marion Arntzen delta i et underholdningsprogram pe NRK1 med Petter Nome og Hilde Hummelvold. Ersaken er at disse to (samt deres redaksjon) har funnet ut via Internett at det er se mye transing pe det lille stedet Kapp i Xstre Toten. Hvorfor, er spxrsmelet de stiller Marion.

Marion skal i den forbindelse snakke litt om dette, og er det noen som xnsker e vfre i studio, ta kontakt med Marion om dette (epost: maarnt@online.no eller telefon: 61 16 91 46). Hun har en liten kvote med seter i studio som skal fylles.

I forkant av dette skal det lages et innslag til de lokale nyhetssendinger i Hedmark og Oppland, Xstnytt. Jeg har sagt meg villig til e vfre behjelpelig med dette innslaget - siden jeg hxrer til denne regionen. Melet er at dette skal sendes i Xstnytt sin sending tidligere pe kvelden den 13. oktober.

Se alle transvestitter - benk dere foran fjernsynsskjermen denne fredagen!!

Hilsen fra Ellen Synnxve Lien

-- Ellen Synnxve Lien (ellenslien@hotmail.com), September 20, 2000

Answers

Forsnakkelse.....

Det ser ne ut til at dette med Xstnytt ikke er helt avklart. Marion tok nok litt hardt i ner hun fristet meg til e bli med. Etter e ha snakket med den lokale NRK-journalisten ser det ne ut til at vi i fxrste rekke skal lage et radioinnslag i de lokale radiosendingene i Oppland. Om mulig utvides dette til fjernsyn, men pe grunn av ulike forhold, rettigheter m.m. er ikke dette endelig avklart.

Ellen Synnxve Lien

-- Ellen Synnxve Lien (ellenslien@hotmail.com), September 20, 2000.


Moderation questions? read the FAQ