Afrikaans in VSA

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Ek is baie nuuskierig om te hoor watter Amerikaanse universiteite bied Afrikaans as 'n vak aan.

-- Johannes van Niekerk (viljoenvn@hotmail.com), September 19, 2000

Answers

SovÍr ek weet bied beide die Universiteit van CaliforniŽ en die Universiteit van Uta Afrikaans aan

-- Bazett Meyer (baz@mbury.new.co.za), November 18, 2000.

Toets 123

-- Toets 123 (smurray@beeld.com), February 26, 2001.

Moderation questions? read the FAQ