Nordisk treff i Sverige, er det flere som fxlger med?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Ja ne ster en av hxstens store arrangement for tur. Treffet er pe vanlig sted i syd Sverige. Se det er bare e pakke koffertene e melde seg pe. Hotellets betjening er godt kjent med oss og stedet er perfekt for de som xnsker et trygt miljx. For de som xnsker shopping eller lunch pe stan, finnes flere gode steder som ligger i gangavstand fra hotellet. Ta kontakt med meg om det er noen som xnsker mer info om dette arrangementet.

Hilsen Monica

-- Monica Winther (monicanass@hotmail.com), September 18, 2000


Moderation questions? read the FAQ