Tool Configuration

greenspun.com : LUSENET : RUC - Dat.A, E2000 : One Thread

Jeg kan gxre opmfrksom pe, at Ultraedit/java Ikke virker, medmindre man i Tool Configuration skriver %e efter %n og ikke noget punktum imellem

-- Laura M/S Hedemand (laur@dk2net.dk), September 15, 2000

Moderation questions? read the FAQ