Utesteder i Bergen

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Er det noen steder i Bergen hvor en kan treffe likesinnede TS/TV Er selv TS og har gjennomget full kjxnnskifte opperesjon

Hilsen Janne

-- Janne Monsen (janne.mo@online.no), September 14, 2000


Moderation questions? read the FAQ