Hvorner afleveres de skriftlige opgaver?

greenspun.com : LUSENET : RUC - Dat.A, E2000 : One Thread

Ja, vi har sikkert feet det at vide, men jeg kom pludselig i tvivl om hvorvidt opgaver skal afleveres fredag eller tirsdag.

-- Tina Hecksher (tihe@ruc.dk), September 13, 2000

Answers

Hej Tina m.fl.

Som udgangspunkt udleveres opgaverne om tirsdagen til forelfsningen, lxses helt eller delvist den fxlgende fredag og afleveres den nfste fredag igen. Dvs. man reelt har halvanden uge til at arbejde med opgaverne i.

Fredag d. 22/9, hvor de udleverede opgaver i princippet skal afleveres, er lidt speciel da xvelserne muligvis er aflyst pga. ersfesten. Jeg vil pe nfste tirsdag hxre, om der er stemning for at vi alligevel laver xvelser om fredagen - eller hvordan vi griber det an. Hvis vi aflyser xvelserne fredag d. 22, se skal det aktuelle sft afleveres tirsdag d. 26. istedet.

mvh

Jakob

-- Jakob Bendsen (jakob@bendsen.net), September 13, 2000.


Moderation questions? read the FAQ