Problem med at installere JavaEdit og jdk

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Jeg har problemer med at oversftte Java programmer og afvikle dem derhjemme! Jeg har lent en CD-ROM pe ITU Jeg har kopieret alt fra mapperne "JavaEdit" og "jdk118" fra Windows mappen. Jeg har installeret Java(tm)Development Kit 1.1.8 (ved at vflge jdk1_1_8-win) I min Dick Chase's Java Editor er kaffekoppen gretonet - dvs. jeg kan ikke oversftte fra Editoren Ner jeg prxver fra Dos-boksen med "javac HelloWorld.java" fer jeg fejlmeddelelsen "Forkert kommando eller filnavn" Jeg har ogse prxvet at indsftte stien "jdk1.1.8\bin\javac HelloWord.java - hvor jeg fer at vide at der er "1 error" Hvad mangler jeg at gxre ? Kan Editoren ikke komme til at virke som pe skolen - dvs. se man kan oversftte direkte fra Editoren ? hilsen Anna

-- Anna Hxeberg (ahb@it-c.dk), September 10, 2000

Answers

Allerførst: tjek om det virker efter en genstart af Windows.

Hvis ikke, så åbn en DOS-boks og skrive dir \jdk1.1.8\bin for at se om javac.exe faktisk ligger der. Det kan også være i \jdk118\bin, jeg er ikke helt sikker. Hvis ikke det er en af de steder, så er installationen åbenbart ikke gennemført.

Når du har fundet ud af det, så skal du sidst i C:\autoexec.bat indsætte noget i stil med set PATH=%PATH%;C:\jdk1.1.8\bin (brug Javaedit eller edit), og derefter i en DOS-boks skrive \autoexec (kun denne ene gang).

Herefter skulle du i samme DOS-boks kunne skrive javac uden problemer.

Det er bestemt muligt at få det til at virke derhjemme ligesom på IT-C, inkl kaffekoppen.

Måske der er flere oplysninger at hente i den gamle installationsvejledning.

Hilsen Peter.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), September 10, 2000.


Tak for hjflpen Jeg supplerede dit svar med at konfigurer min Javaedit i.h.t vejledningen seledes: I min Javaeditor i menupunkt File/Configure editor/External applications skrev jeg stien c:\jdk1.1.8\bin\javac.exe Og nu kan jeg oversftte direkte i min editor ved brug af kaffekoppen!

-- Anna Hxeberg (ahb@it-c.dk), September 10, 2000.

Moderation questions? read the FAQ