Kan den bruges som xloplukker

greenspun.com : LUSENET : 3 i 1 Neglesaks : One Thread

Ja, kan vi ikke gxre det bare lidt bedre. Hvis nu vi kunne bruge den til at ebne vores danske mjxd med, se kan jeg ogse drikke ner jeg er pe WC, se Lone ikke ser det.

-- Poul nullerup (Poul@folketinget.dk), September 07, 2000

Answers

Nej pxlle. Den ger ikke. for du kan jo ikke ge pe WC alene.

-- Lone Ehsekfr (Lone@hjemme.dk), September 07, 2000.

Jeg kan oplyse, at du kan tage det helt roligt Poul. Lone kan ikke stoppe dig, for jeg har en EU-lov pe vej. Den skal beskytte alle os 3 i 1 brugere, se vi frit kan anvende den til havd som helst

-- Romani prodi (romani@eu.dk), September 07, 2000.-- =+%#-- (----@------.-.-.-.), October 22, 2002.

Moderation questions? read the FAQ