Onko tddlld endd ikuna ketddn ???

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Onko tdd mesta kdytvssd yhd ??? Onko tddlld ikuna ketddn endd??? Koska se jatko-kurssi alkaa ??? ILOISTA SYYSMIELTD JUURI SINULLE !!!

-- Anonymous, September 01, 2000

Answers

Eipd ndytd paljon olevan liikennettd! Paikka on kylld kdytvssd vieldkin, kuten huomasit. Kohtapuoliin alkaa jatkokurssi, ja oletettavasti tdtd kdytetddn sitten jatkokurssin keskusteluissa, jos innokkaita keskustelijoita lvytyy.

hyvdd alkusyksyd ja opiskeluintoa!

Sakari

-- Anonymous, September 14, 2000


Niin, ei tdnne moni eksy...mindkin suoritin jo tuossa itselleni vastauksia edelliseen "tdrked kysymys" kohtaan... TOIVOTTAVASTI PAIKKA HERDD HENKIIN JATKOKURSSILLA !!!

-- Anonymous, September 22, 2000

Moderation questions? read the FAQ