Vietnam

greenspun.com : LUSENET : Vacation in Vietnam. Any good ideas? : One Thread

Hvorner er det nu regnsfsonen starter?? Og er der sluttet fred mellem syd og nord??

-- mathias jf (matfrom@it-c.dk), September 01, 2000

Answers

Regnsfsonen starter vist i juni mened. De har i er haft nogle af de vfrste regnskyl i 40 er.

Vietnam er heldigvis blevet et fredeligt land.

-- Karen Jespersen (kjespersen@it-c.dk), September 01, 2000.


Det er godt, at der endelig er sluttet fred.

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), September 12, 2000.

Moderation questions? read the FAQ