Må alle svare på spørgsmål?

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Er dette et demokratisk forum hvor alle kan stille og besvare spørgsmål?

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), August 31, 2000

Answers

Response to Me alle svare pe spxrgsmel?

Ja, såvel studerende som instruktorer og lærere kan stille og besvare spørgsmål.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), August 31, 2000.

Moderation questions? read the FAQ