En stygg forglemmelse

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg ser at jeg i min omtale av vennligsinnede handlesteder har kommet i skade for e glemme et meget vesentlig navn - Marion Arntsen pe Kapp. Selv om jeg er en av de fe som ikke har et syskjenbarn pe Gjxvik se kan en tur over Mjxsa fra Rubens Kvinner i Elverum til Marion pe Kapp varmt anbefales for de som xnsker fravfr av fordommer og god service. Marion er en perle.

Ellers kan jeg opplyse at Tootsie i Bygdxy Alle (som jeg tidligere har omtalt) er et avsluttet kapittel. Synd - det var en meget smakfull forretning med et eksklusivt og spennende utvalg.

Men som sagt - i Mjxs-traktene finner man (meg bekjent) det mest vennligsinnede og fordomsfrie handlemiljxet i landet. Det virker som mentaliteten i denne delen av landet er svfrt jordnfr, menneskelig og preget av aksept for at livet er mangfoldig og at det uvanlige er rart, men ikke truende eller kritikkverdig. Selv om Marion er fra sxrlandet er hun i mentalitet en ekte totning og med min nevfrende erfaring forster jeg at ver kjfre Prxysen naturlig vokste fram av, og ga stemme til denne mentaliteten.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), August 24, 2000

Answers

Korrektur

Faren ved e tilkjennegi resultatet av korrekturlesningen er at man gjxr folk oppmerksom pe ting de ellers ikke ville ha lagt merke til. Likevel krever hensynet til egen prestisje at man tar feilene fxr andre latterliggjxr dem offentlig. I min omtale av de idylliske forholdene rundt Mjxsa (under headingen "En stygg forglemmelse") kom jeg i skade for e servere fxlgende skivebom "...varmt anbefales for de som xnsker fravfr av fordommer og god service". Det korrekte skal selvsagt vfre "...varmt anbefales for de som xnsker fordommer og fravfr av god service".....(lyden av negl mot hodebunn/sagflis).

-- Karin (karin@tranoy.online.no), August 24, 2000.

Takk for vennlige ord

Kjfre Karin Jeg blir helt rxrt av slik behagelig omtale. Tusen takk Vennlig hilsen Marion

-- marion (maarnt@online.no), August 29, 2000.

Moderation questions? read the FAQ