FPE fer ny adresse

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

FPE har fett ny epostadresse, den gamle (fpe-ne@online.no) fungerer ikke lenger etter at vi mistet passordet vert da lynet slo ned i foreningsmaskinen.

Den nye adressen er: fpenorge@online.no

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), August 21, 2000


Moderation questions? read the FAQ