Jeg fer opp linken hjemme

greenspun.com : LUSENET : Brystproteser : One Thread

Jeg har vfrt inne og prxvd fra hjemme, og linken til gjesteboka kom med en gang. Fungerer det fortsatt ikke hos deg, me det skyldes at den gamle siden ligger i et eller annet hurtigminne (cache).

Jeg tar kontakt senere ang. ytterligere tjenester til uka.

Hilsen fra Ellen S.

-- Ellen Synnxve Lien (ellenslien@hotmail.com), August 18, 2000


Moderation questions? read the FAQ