Sddnnvistd

greenspun.com : LUSENET : SeniorIB : One Thread

Mulla on tdssd ollut niin paljon tvitd, ettd ajankulukseni tein tdllaisia juttuja... Yhdistyksen perustamiseen tarvitaan muuten kolme henkilvd.

Kommentoi... varsinkin sddnnvissd olevaa yhdistyksen tarkoitusta. Nyt se on ldhinnd kirjoitettu omasta pddstd sen enempdd miettimdttd.

[ja liittend tuli kolme doccia]

-- Anonymous, August 04, 2000

Answers

[eka kappale]

Hienoa, eli sind mind ja vid yks.

[toka kappale]

Md mietin tdllaisia:

[Sddnnvt 2. eka kappale]

"Yhdistys pyrkii helpottamaan IB-ylioppilaiden tyvnhakua" tai jollain sanoilla samaa.

[Sddnnvt 2. toka kappale]

"Tyvnhaun helpottamiseksi yhdistys jdrjestdd rekrytointitilaisuuksia ja yritysvierailuja sekd informoi yrityksid potentiaalisesta tyvvoimasta." tai jotain semmoista.

[Sddnnvt 2. kolmas kappale] "Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia." "Lisdksi yhdistys voi toimeenpanna rahankerdyksid ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan."

[Sddntvjen 8. eka kappale]

", mikd on myvs tilintarkastajien toimikausi."

[Sddnnvt 8. toka kappale]

kolme viikkoa ennen tilintarkastajalle, kaksi viikkoa ennen kokousta

[Sddnnvt10.]

voisko siihen lisdtd sdhkvpostin? onko se riittdvd, vai joutuuko kuitenkin laittaa perinteiset postit?

Ndd on kaikki sitten ideoita. Mulla kun ei ole sitd juridista taustaa...

Mun mielestd toi sun tekemd oli tosi hyvd. Taitaa olla aika sddnnvnmukainen, kun oli melkein sanatarkasti samaa mitd olen muuallakin ndhnyt. Niin kai sen pitdisikin. Niin ja md ajattelin laittaa myvs noin sddnnvt sinne foorumiin ndytille. Ihan vain periaatteen vuoksi. Whaddayathink?

-- Anonymous, August 04, 2000


Ndd tulee taas tdhdn ylvs...

[eka kappale]

Ok. Md odotan.

[toka kappale]

Done.

[kolmas kappale]

Mun mielestd vois laittaa puhis+3-8 eli puhis, varis, sihteeri, rahastonhoitaja. Ei mddritetd sddnnvissd sen tarkemmin, jotta pysyy joustavuus tai joku voi tehdd kahta hommaa. Mun mielestd 4 tyyppii ei oo vield paha ja jos homma laajenee rdjdhdysmdisesti niin maksimissaa 9 tyyppid pddsis brainstormaamaan niinku toimivaltaisesti. Tietty tdhdn liittyy olennaisena osana tdd foorumi, joten kaikki pddsee helposti osallistuman kuitenkin. Ldhinnd hallitus on kai nakkikone.

[neljds kappale]

Ndin md vdhdn ajattelinkin. Mutta voihan sen edelleen julkaista sielld foorumissa tai laittaa spdmmid kaikille, kun kokous ldhestyy. Mutta kirjeet niinku virallisena ja 7 vuorokautta ennen.

[vika kappale]

Miksi se ei ollut kirjoittanut mitddn ite? Kyd mdd ihmettele niin pal kauhiast, et miten ne tollatti tekkee.

-- Anonymous, August 04, 2000


Viitaten Rudin kysymykseen

Sanna voi varmaan varmistaa tdn, mutta mun kdsittddkseni valtakirjalla voi antaa valtuutetulle rajoitetun tai rajoittamattoman oikeuden edustaa valtuuttajaa just ddnestyksissd ja muutenkin.

Md en tiedd tarviiko sitd erikseen kirjata sddntvihin.

-- Anonymous, August 09, 2000


Viitaten Lindan vastauksiin

Se tyvnhakujuttu on mun keksintv. Md ajattelin SeniorIB:n olevan hieman kauaskantoisempi kuin vain lukioajan kattava juttu. Eli ajattelin iibeiden ns. seuraamisen jatkuvan myvs lukioajan jdlkeen. Siind se tyvnhaun jeesaaminen tulisi keskeisimmin esiin.

Muuten kesdtyvt noin yleisesti on mun kdsitykseni mukaan ollu kiven alla. Siind SeniorIB vois auttaa, silld sen jdsenet vois tulevaisuudessa olla tehtdvissd, joissa niilld on joko pddtvs- tai vaikutusvaltaa juuri tyvntekijviden ottamisen suhteen. Kun kaikki tietdd, ettd iibeilld on tietynlaisiin hommiin, jotka vaatii monipuolista ajattelua, kovaa tyvtd, nopeaa oppimista tai kielitaitoa, paremmat edellytykset kuin rivihakijalla, yritykset vois hyvtyd palkkaamalla iibeitd ja iibeet saamalla tvitd ja tyvkokemusta.

Jos ajattelee, ettd SeniorIB:n tehtdvd on auttaa iibeitd pddsemddn iibeeltd niin tyvnhakujuttu on vdhintddn turha. Ndin en alunperin itse ajatellut, mutta eihdn tdd yksinomaan mun juttu ookkaan.

Kaipaisin siis lisdd kommentoitia juuri siitd, mikd on SeniorIB:n tarkoitus. Mihin me pyritddn?

-- Anonymous, August 09, 2000


Kylldhdn ne sddnnvt vois sinne laittaa, mutta vois vield mietiskelld sen toiminta ja tarkoitus -kohdan sellaseksi ettd se menis sellaisenaankin ldpi ja sitten laittaa se kommentoitavaksi. Ja muittenkin kohtien osalta vois miettid asian loppuun asti. Meilld ei kuitenkaan ole kiire.

Sdd voisit lisdtd sinne noi tyvnhaku-jutut. Ne oli ainakin mun mielestd ihan hyvin muotoiltu. Ja mun mielestd toiminnasta kannattaa olla niin paljon kuin mahdollista muodossa "pyrkii" tekemddn tms. ettei sitten rikota sddntvjd jos jonakin vuonna joku juttu epdonnistuu.

Mitd olet mieltd hallituksen jdsenistd? Pitdiskv se jdttdd noin "epdmddrdiseksi" (pj + 5-8 muuta) vai mddritelld kunkin hallituksen jdsenen rooli tyyliin "puheenjohtaja, varapuheenjohtaja (ei muuten laissa mainintaa, joten onko vdlttdmdtvn? sehdn voisi olla yhdistettynd johonkin muuhun hommaan), sihteeri, rahastonhoitaja, yrityssuhdevastaava,bilevastaava jne...Entds mddrd? Mdd vain repdsin pddstdni ton luvun miettimdttd edes hommia. 1+5 voi olla aika paljon jos ei lvydy aktiivisia.

Mdd en oikein tiedd siitd kokouskutsun ldhettdmisestd sdhkvpostilla. Siind kun tdytyis jo olettaa ettd kaikilla on sdhkvposti. Tdytyy vdhdn kyselld onko sellainen sallittua. Kylldhdn se paljon helpottais. Ainahan sen voi laittaa myvs sdhkvpostilla vaikka sddnnvissd ei sitd sanottaiskaan.

Juttelin muuten Ninan kanssa eilen ja se sano ettd oli kdyny lukemassa forumilla ja tykkds ettd se on hyvd idea.

-- Anonymous, August 04, 2000Vield tuli mieleen, ettd pitdisikv sddnnvissd olla jotain jdsenten oikeudesta ddnestdd mikdli ei pddse kokoukseen, ts. mahdollisuus jonkin sortin postitse tai e-mailitse tapahtuvaan ddnestykseen? Tai sitten mahdollisuus delegoida ddnioikeutensa valtuutetulle?

Ainakin vaalien tapauksessa toi olisi mielestdni ihan aiheellista, vaikka joidenkin pikkujuttujen tapauksessa ei varmaan kannata ndhdd moista vaivaa...

Oma lehmd ojassa tietty sikdli, ettd md olen UKssa sekd syys-, ettd kevdtkokouksen aikaan, mutta ehkd tdmd vield joskus muitakin koskee ;)

-- Anonymous, August 09, 2000


"Tyvnhaun helpottamiseksi yhdistys pyrkii jdrjestdmddn rekrytointitilaisuuksia ja yritysvierailuja sekd informoimaan yrityksid potentiaalisesta tyvvoimasta."

Perustelkaahan tdmd. Mind en oikein kykene ymmdrtdmddn, mihin tdtd tarvitaan... Kuulostaa sekd tyvlddltd, turhalta ja oudolta. Rekrytointitilaisuuksia ja yritysvierailuja? Lukioon?

"...sekd helpottamaan IB-ylioppilaiden tyvnhakua."

Siis miksi ihmeessd? Ymmdrsin, ettd tarkoituksemme on auttaa IB:lld vield olevia ja juuri kirjoittaneita stipendeilld ja ennen kaikkea tietoa jakamalla

En yritd olla ilked tahi sarkastinen, mutta selittdkdd tyhmdlle.

-- Anonymous, August 09, 2000


hep,

tamahan on hieno idea -- jokaisella nayttaa vain olevan hiukan eri lailla varitetty visionsa taman yhdistyksen tarkoituksesta... Mutta eikohan tassa sopiva kompromissi pikku hiljaa loydy. Saannoista ym. tuli muutama ajatus minullekin mieleen.

- minusta valtakirjat eivat kuulu yhditystoimintaan. Aatteellisissa yhdistyksissa on yhtalaisen aanioikeuden lisaksi olennaista "ne jotka tekevat, paattavat" -periaate. Eli jos jasenia on sata, joista kymmenen vaivautuu kokoukseen, minusta on oikeudenmukaista, etta nama kymmenen saavat paattaa asiat. Esim. osakeyhtioissa asia on toisin, kun toimijat saavat myos rahallisen korvauksen vaivoistaan. Muistaakseni yhdistyksessa valtakirjojen hyvaksymisesta pitaisi maarata saannoista tai ne eivat ole voimassa -- Sanna voinee ystavallisesti tarkistaa?

- Tyonhaussa tarkeinta lienee oikeiden ihmisten tapaaminen ja suhteiden muodostuminen. Erityiset tilaisuudet kuulostavat minulle tassa vaiheessa vahan kaukaiselta, olisivatko vapaamuotoiset tapaamiset nyky-IB - seniori toistaiseksi se oikeampi tapa? En halua tuntea itseani sedaksi! Kyllahan tuosta olisi hyva saantoihin jotain kirjata tulevaisuutta varten.

- Kysymykseen kokouskutsuista: kuulun yhteen ry:een, jonka kokouskutsut asetetaan yhdistyksen ilmoitustaululle seka lahetetaan sahkopostitse (ei siis lainkaan paperipostissa). Katsokaa Iki ry:n saannot www.iki.fi. Minusta tallainen kaytanto olisi jarkeva, koska postitus ja osoiterekisterin yllapito vie paitsi rahaa myos jonkun tyota -- ja jos alle 5% jasenista ei lue maileja, menee paperipostistakin sama osuus vaaraan osoitteeseen kun ihmiset liikkuvat.

- Saannoissa kannattaa ottaa huomioon myos se, etta voimme saada avustuksia/sponsorointia ainakin Tampereen kaupungilta seka joiltakin yrityksilta. Eli tarkoituksen kannattaa nayttaa (kuten se onkin) yleishyodylliselta, ja tamperelaisia lukiolaisia palvelevalta jne. En tieda Treen kaupungin kaytannoista, mutta ainakin Nokian kaupunki (siis ei yritys...) jakaa paikkakunnalla toimiville yhdistyksille vuosittain avustuksia. Joku suuri yritys (ei kaupunki...) puolestaan voisi hyvinkin olla kiinnostunut tarjoamaan meille kokoustilaa, tarjoilua yms.

- nyt kun meista lahes kaikki ovat opiskelijoita, tama tulisi minusta tehda opiskelijajarjestotyylilla. Eli ei kerata suurta jasenmaksua, ja jaeta sita avokatisesti stipendeihin ja vuokrata kokoustiloja kaupallisesti. Uskon, etta meista joka toinen pystyy jarjestamaan parinkymmenen hengen kokoustilan ilmaiseksi tai hyvin halvalla: tyonantajalta, ylioppilaskunnalta, osakunnalta tai joltain muulta jarjestolta. Vastaavasti tunnen hiukan allergiaa ajatusta kohtaan, etta olen muutaman kuukauden toissa kesalla ja talvella elan opintotuella, ja maksaisin johonkin stipendirahastoon vuosittain rahaa. Yhdistys kehittykoon sen tyyppiseksi sitten, kun jasenista suuri osa alkaa olla valmistuneita -- viela ei ole sen aika. Jonkinlainen opiskelijajasen - valmistunut jasen -jaottelu voisi olla olemassa, tai viela mieluummin stipendirahastoon lahjoittaminen voisi olla vapaaehtoista. Jasenmaksun sopiva suuruusluokka voisi minusta olla 1 euro vuodessa. Ei kai myoskaan ole mahdotonta, etta joku ulkopuolinen vaikkapa yritys haluaisi lahjoittaa tuohon tarkoitukseen rahaa.

- noin periaatteellisella tasolla tulonsiirto kaikkiIB:t -> menestynyt IB menee vahan metsaan... Sosiaalisella perustalla jaettava stipendi ei minusta myoskaan ole tarpeen, koska Suomessa on kattava opintotukijarjestelma. Lisaksi raha herattaa helposti erilaisia intohimoja, jotka voivat haitata muuta toimintaa -- suureman hyodyn voinemme tulevaisuudessa tarjota kuitenkin suhteilla ja tyohonotolla.

kiitoksia, ja jatkakaa!

-- Anonymous, September 03, 2000


Kesdloman jdlkeen sain vihdoinkin tutustuttua kylteriveli Mattilan hengentuotteeseen, ja ajattelin panostaa tuomalla oman ndkemykseni viimeisimpddn keskustelun pdtkddn, eli seniorikansalaisjdrjestvn sddntvihin. Pddosin yhdistyksen ajateltu toiminta-ajatus ndyttdd olevan samoilla linjoilla, kuin mitd itse joskus viime kevddnd vaikutuksenalaisena visioin enemmdn tai vdhemmdn kiinnostuneelle keskustelijakunnalle.

Mutta ...

... pitemmdlld aikajdnteelld (in the long run) kerhon jdsenkunnan -- mielestdni jdsenid voisivat olla vain jo valmistuneet ja opettajat -- kasvaessa ja vanhetessa voisi yhteisv palvella jdseniddn ja sidosryhmiddn eri tavoin.

Jo akateemisesti (oletus) kouluttautuneet ja tyveldmdssd vaikuttavat (Washington Postin pddtoimittaja, EKP:n pddjohtaja etc.) jdsenet voisivat hyvdyntdd valmista networkkid (kauppislainen nimitys)/ hyvd veli -jdrjestvd (perifeministinen kanta) tyv- ja muussa eldmdssd epdviralliselta pohjalta. Esikuvana rotaryt, leijonat, vapaamuurarit jne.

Akateemisella kiitoradalla oleville yhdistys voisi tarjota palveluja sekd virallisella ettd epdvirallisella tasolla, niin opiskeluun kuin tyveldmddnkin liittyvissd asioissa. Toimintatapoja voisivat olla esim Janin ehdottamat yritysesittelyt/rekryt tai kovasti muodikas mentorointi. Epdvirallisemmalla puolella pddllimmdisend tulee mieleen nepotistinen (tulikohan oikea sivistyssana) kesdtyvhvnottopolitiikka (Kylld. Se on yhdyssana.)

-- Osku

-- Anonymous, September 12, 2000


Moderation questions? read the FAQ