TOK cruise

greenspun.com : LUSENET : SeniorIB : One Thread

Spildung.

Md kerddn tdhdn virallista (ja mieluusti sitovaa) listaa tdmdn vuoden TOK cruiselle ldhtijvistd. Eli contribuoikaa answereita ja md sitten pistdn ne ajallaan eteenpdin.

Pdivdmddrd on 5.-6.11. (su-ma) ja hinta tulee olemaan jotain 200 mk luokkaa (tarkempi kustannusarvio 12.8, jolloin sen myvs tdhdn pdivitdn). Jos joku haluaa, niin md voisin ilmoittaa meiltd vaikka jonkun esitelmd pitdjid tai jotain sellasta...

Olga hjuva ja vasda bian.

-- Anonymous, August 04, 2000

Answers

Jdlleen kerran ylldtys, ylldtys, maestro itse ilmoittautuu ensimmdisend. Heh, heh.

Lisdd, lisdd, lisdd, lisdd...

-- Anonymous, August 04, 2000


FIBS:n hallituksen kokouksessa viime lauantaina selvisi seuraavia asioita:

Semma on todellakin 5.-6.11.2000. Aluksena m/s Viking Amorella, ldhtv klo 09.00 sunnuntaiaamuna Turusta, paluu seuraavana iltana.

Hinta 160 mk/hlv, sisdltdd matkan, pdivdllisen, aamiaisen ja majoituksen B4-hyteissd. (Mikdli vdhemmdn ihmisid hytissd, hinta nousee.) Lisdksi osallistujien maksettavaksi lankeaa bussimatka Turkuun (Helsingistd/Tampereelta Turkuun arviolta 50 mk/hlv, tdmd riippuu ldhtijdmddrdstd, kdytdnnvssd mitd enemmdn ldhtijvitd, sitd vdhemmdn hintaa). Kaikista IB-kaupungeista jdrjestetddn bussikuljetus, johon luultavasti pddsette juuri hinnan halpenemisen takia.

Ohjelma on vield tyvn alla, mutta klassisten prescribed titlesien lisdksi keskustellaan globalisaation liittyvistd aiheista. Ndihin voi siis osallistua taikka olla osallistumatta. Ilmoittautumiset tdytyy hoitaa lokakuun alussa, tietoihin tarvitaan nimi, sukupuoli, syntymdaika ja kansallisuus. Muut kuin Pohjoismaiden kansalaiset ottakoot passin mukaan.

Semman pddjdrjestdjdt ovat kaksi tamperelaisneitosta, joten teiddn puoleltanne jdrjestelyjen tulisi tdmdnkin takia sujua melko kivuttomasti. Toki minulla ei nyt missddn ole kummankaan puhelinnumeroa, voitte kokeilla sdhkvpostilla:

Elina Seppdnen: elzu_lady@sci.fi Terhi Korkiamdki: terhikorkiamaki@hotmail.com

-- Anonymous, August 23, 2000


Moderation questions? read the FAQ