Eka asiakas

greenspun.com : LUSENET : Odradek : One Thread

Noniin. Nyt ndyttdd ihan hyvdltd.

Eli firmamme on saamassa ensimmdisen asiakkaansa. Eikd vuosi ole edes vield lopussa. Juttu ei ole tdysin varma, mutta kdymdni kirjeenvaihto kuuluu seuraavasti:

Niiden ilmoitus http://www.dataclub.fi/1kirjoittajaksi.html

IT Press on tietotekniikkaan erikoistunut Oy Edita Ab:n kirjakustannusyksikkv.

Tarjoamme Suomen laajimman valikoiman tietotekniikkakirjallisuuden laadukkaimpia tuotteita alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Valikoimamme korkean tason mahdollistavat alan parhaimmat kirjoittajat ja kddntdjdt, jotka kaikki ovat alojensa asiantuntijoita.

Haemme jatkuvasti vahvistusta laajaan kirjoittajatiimiimme - mikdli Sinua kiinnostaa kirjan lokalisoiminen tai jopa oman kirjan kirjoittaminen, niin ota yhteyttd meihin ja pohditaan yhdessd mahdollisuuksia. Tarvitsemme lisdvoimia etenkin vaativan ammattikirjallisuuden tuotantoon, missd tarvitaan erikoisalueiden tuntemusta. Olemme aloittamassa myvs uusia peruskirjaprojekteja, johon tarvitsemme lisdvoimia lokalisointiin.

Mind 19.7.

Nimeni on Jan Mattila ja haluaisin liittyd teiddn "alan parhai[den] kirjoittaj[ien] ja kddntdj[ien]" joukkoon. Minua kiinnostaa "kirj[oje]n lokalisoiminen [ja mahdollisesti] jopa oman kirjan kirjoittaminen". Olen lokalisoinut erilaisia teknisid tekstejd useille yrityksille (L&H Finland (entinen Trantex), Bowne Global Solutions Finland, Wordstore) jo parin vuoden ajan, olen pddssyt Tampereen yliopistoon 1997 lukemaan englantilaista filologiaa ja olen suorittanut International Baccalaureate lukion, josta valmistuin 1997. Jos olette kiinnostuneet minusta, voin ldhettdd tdyden ansioluetteloni ja voimme keskustella tviden ehdoista.

Ne (Ari Sahanen), 3.8.

palailin juuri lomilta ja sain mailisi

taustasi kuulostaa varsin pdtevdltd

onko it-puolella jotain erikoisaluetta mitd olet tyvstdnyt enemmdn tai jossa pohjatietosi ovat isommat

meilld etenkin verkkopuolella useita projekteja mutta muiltakin alueilta tulee koko ajan uusia.

mutta laita tarkempaa tietoa niin voitaisiin sen perustella katsoa mahdollista projektia + ehtoja

Mind 4.8.

Pyysit "tarkempaa tietoa niin voitaisiin sen perustella katsoa mahdollista projektia + ehtoja", joten laitoin oikein tyvhakemuksen ja ansioluettelon tuossa liitteend.

Erds lisdseikka, joka saattaa helpottaa valintaanne, on mahdollisuuteni laskuttaa yritystdnne oman yritykseni kautta.

Yritykseni tiedot ovat:

Odradek KY, kaupparekisteri nro. 783.548, LY-tunnus 1597380-9, alv rek.

Ndiltd sijoilta toivon hyvdd lomalta palautumista ja jddn odottamaan vastaustanne.

Homma olisi lokalisointia ja sen tekisin mind. Rahat tulis tietty mulle, mutta laskutus Dekin kautta, joten periaatteessa Dekille, joten tdmdn voi ihan oikeasti laskea meiddn ensimmdiseksi asiakkaaksi. Ja ndiden kddntv- tai lokalisointihommienhan tarkoitus oli juuri se, ettd saadaan katettua toiminnan perustamisesta aiheutuneita kuluja.

Odradekin kautta laskuttaminen on asiakkaalle kannattavaa. Siind sddstyy pitkd penni. Muistaakseni maksut on 17% (siis palkan pddlle) sossuu + 4,7%, joka kerdtddn tyvntekijdltd, TEL-maksut, jotka on 3,6% + 1%, joka kerdtddn tyvntekijdltd ja sitten on lomakorvaukset n. 11% (palkan pddlle) ja sitten on tietty hallinnointikulut ja mahdolliset sairaspdivdt.

Eli periaatteessa, kun md laskutan firman kautta md pyydetddn noin 1,5-1,6 kertaa kovempaa hintaa + alv, jonka asiakas voi vdhentdd omista alveistaan.

Kova juttu, eikv totta. Ja vield tdysin laillista.

-- Anonymous, August 04, 2000


Moderation questions? read the FAQ