Aikatauluista

greenspun.com : LUSENET : Odradek : One Thread

Pillu.

Md ajattelin tdlld kertaa avautua hieman ndistd aikatauluista, kun siitd on ollut jonkun verran puhetta tdmdn foorumin ulkopuolella. Tarkoitushan oli siis pitdd kaikki pvlindt tddlld foorumin sisdlld (don't worry, md kylld poistan turhat paskat...), tavallaan niinku arkistossa.

Mun ykkvsprioriteetti on koulu. Kun md en halua alkaa nyt duunaan jotain tosi kivalta ndyttdvdd firmanalkua ja huomata parin vuoden pddstd, ettd konkkaan meni, mutta meni myvs opiskelupaikka, kun en ehtinyt sielld pahemmin kdydd. Lopputuloksena epdonnistunut yrittdjd ja kyo. Paljon mieluummin olisi kovia kokenut yrittdjd ja KTM. Eli koulu tdytyy hoitaa eka loppuun.

Mulla on nyt 24 noppaa. Md tieddn se on sddlittdvdn vdhdn ottaen huomioon, ettd md aloitan mun neljdnnen vuoden kauppakorkeessa. No, selityksistd viis, mulla on kahden vuoden suunnitelma. Se tarkoittais, ettd mun tdytyy saada 30 noppaa tai enemmdn joka lukukausi tdstd vuoden 2002 kevddseen asti. Silloin mulla olisi 144 noppaa ja gradu kdsissd (16 noppaa). Opiskelu loppuisi siihen ja gradun teko tyvn ohella alkaisi. Eli vuoden 2002 kevddlld md siirryn pddtoimisesti firman leipiin, ellen saa jotain kohtausta ja valmistu aiemmin.

Md olen kuullut, ettd Rudi on valmis 28.6.2002. Voisitko hieman tarkentaa ja voisko kaikki muut kertoa mulle niiden aikatauluun liittyvisd suunnitelmista. Siis ldhinnd siitd, milloin valmistuu ja mitd aikoo valmistuessaan tehdd. Ei siis oleteta, ettd firma on miljardibisnes ja maksaisi miltsin vuodessa vaan oletetaan firman olevan ns. small potatoes vield kahden vuoden pddstd, jolloin itse ldhden sitd tdyspdivdisesti, joskaan en tdysipdisesti johtamaan.

Muita juttuja, joita voi olettaa on se, ettd meilld on ainakin yksi tuote (siis tdmd seurantajdrjestelmd) jo tdysin speksattuna ja toimivana ja myytdvissd 15 minuutin viivelld, kun on kalvoshout ja kokemusta. Firma ei ole siis aivan alkutekijvissd, mutta ei kuitenkaan Nokia.

-- Anonymous, August 03, 2000

Answers

Tdmdn vuoden loppuun mennessd mun noppatavoite on 80, mikd tarkoittaa et jdljelld 180-20(dippa)-80 = 80 noppaa jonka kasaankerddminen on tdhdnmennessd vienyt aikaa 2,5 vuotta :) Mitddn hurjaa loppukirid en ole tdssd tekemdssd, koska teen samalla puolipdivdistd duunia koululla assarina (viikkotunnit siihen on about 10; joista 4 on harjoitusten pitdmistd ja loput niihin valmistautumista, bonuksena tosin joudun tarkastamaan parisenkymmemtd about 80 sivuista harjoitustyvtd)

-- Anonymous, August 08, 2000

Md nyt valmistun kesdkuussa 2002 ellei isompia katastrofeja osu kohdalle. Seuraava projekti olis suorittaa velvoitteeni isdnmaata kohtaan. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, vietdn vuoden Ilmavoimien elektronisen sodankdynnin erikoisyksikvssd. Eikvhdn sieltdkdsin ehdi jonkun verran iltatvitd tehdd...

Md luultavasti myvskin lopetan pari vuotta jatkuneen yhteistyvni Mobisoftin kanssa joulun jdlkeen. Pddsidisen ajattelin pitdd ihan oikeeta lomaa, enskesdksi tdytyy sitten kattoo jotain uutta juttua. Cambridge, Lontoo ja Silicon Valley on kaikki mahdollisia paikkoja, mutta jos Suomeen pddtdn jdddd niin kylld se sitten on pks - voisi siis sddtdd myvs firman juttuja naamatusten Janin kanssa.

-- Anonymous, August 09, 2000


Moderation questions? read the FAQ