Bisneslounas

greenspun.com : LUSENET : SeniorIB : One Thread

Kdvin tuossa tdnddn oikein hienolla bisneslounaalla rakkaan ystdvdni Sanna V:n kanssa ja puhuimme asiaa SeniorIB:std. Keskustelimme muutamista jutuista, joihin kaivattaisiin kommentteja:

Sddntvmddrdinen kevdtkokous ajoitettu IB:n kirjoitusten jdlkeiselle viikonlopulle. Aikaa varattu sekd viralliselle ettd epdviralliselle osuudelle. Homma voisi vaikka olla tulevaisuudessa kaksipdivdinen, jotta voi ihan rennosti ottaa vaikka hieman virvokkeita.

Sddntvmddrdinen syyskokous ajoitettu TOK cruisea edeltdvddn pdivddn tai saman pdivdn aamuun tai muuten sen ympdrille, jotta kokouksen virallinen osa voitaisiin hoitaa ensin alta pois ja sitten siirtyd cruiselle nauttimaan siitd epdvirallisesta.

Cruiselle osallistuminen ei ole mitenkddn pakollista niin kuin ei viralliseen kokoukseenkaan. Itse olen kuitenkin kiinnostunut risteilystd ja tieddn muutaman muunkin, joita moinen saattaisi kiinnostaa. Sen vuoksi ajattelin yhdistdd syyskokouksen ja risteilyn, jotta kalenterista ei tarvitsisi varata kuin kaksi pdivdd vuodelle SeniorIB:td varten. Ja koska varattaisiin vain kaksi pdivdd, jotka ovat hyvissd ajoin tiedossa, mitddn muuta syytd poissaoloon ei ole kuin kiinnostuksen puute. Hah.

Periaatteessa stipendirahastoa ja muuta sdhlddmistd varten kerdttdisiin jdsenmaksu. Jdseniksi voisivat tulla kaikki rellun IB:ltd kirjoittaneet vaan eivdt muut. Kokousten tilan tarve ja tilan hankintamahdollisuudet kasvavat kdsi kddessd. Eli mitd useampi ihminen tulee kokoukseen, sitd useampi jdsen meilld on, sitd useampi maksaa jdsenmaksun ja sitd helpompi on saada riittdvdn iso paikka. Tietenkddn mitddn luksusjuttuja ei ainakaan alkuvaiheessa voida toteuttaa.

Jdsenmaksurahat suunnattaisiin osittain (mikd osuus?)stipendirahastoon (siis perustetaan ihan oikea rahasto, eikd vain laiteta rahoja jonnekin tilille homehtumaan) ja osittain (mikd osuus?)juokseviin kuluihin. Nditd juoksevia kuluja ei tarvitse tulla juuri muita kuin tilojen vuokrat ja mahdolliset tarjoilut. Kokouspalkkioita on turha ldhted maksamaan ndin pienessd touhussa.

Suurimmasta osasta paperisotaa voidaan vdlttyd kierrdttdmdlld materiaalia ldhinnd verkossa. Siis ei sdhkvpostilla vaan tdllaisilla kommuunisivuilla. Koska kaikki pddsevdt jollain tavalla nettiin kdsiksi (vaikka sitten kdymdlld kirjastossa), en usko iibeitten syrjdytyvdn tdmdn vuoksi.

Muita etuja on tietenkin se, ettd voi lukea kaikkien juttuja, jos kiinnostaa, mutta ei tarvitse tyhjennelld postilaatikkoaan koko ajan jokandkvisestd spdmmistd, jota ldhetetddn. Tietenkin on mahdollista perustaa myvs postituslista, jos tuntuu siltd, ettd postia tulee luettua useammin kuin kdytyd jossain sivulla. Tdmd onnistuu ldhes vaivatta ja tietenkin listalle liittyminen on helppoa kuin helvetti (tyyliin ldhetd maili, jonka otsikko on subscribe tai unsubscribe...) Myvs sellaista toiminnallisuutta on tod.ndk.com helppo lisdtd, kuin esim. sdhkvposti-ilmoituksen uusien postitusten tultua, vastaukset omiin kysymyksiin tulevat myvs postilaatikkoon yms.

Myvs ihan kokousmateriaalin ajattelin julkaista, eli kalvoshout sun muut esityslistat ja pvytdkirjat ovat kaikkien ndhtdvilld ennen kokousta ja sen jdlkeen. Kaikki tdmd lvytyy osoitteesta: (todo no. 4287)

Sanna V. on ddrettvmdlld juridisella kokemuksellaan ja jo tutuksi tulleella tarmollaan ldhtenyt luonnostelemaan SeniorIB ry:n (tyvnimi) sddntvjd, jotka hdn varmaankin jossain vaiheessa postaa tdnne tai muuten saattaa meiddn muiden tietoon.

Olisi tarkoitus perustaa ry jo tdnd syksynd, jolloin ensimmdisen kokouksen jatkot voisivat olla TOK cruisella. Tdmd mahdollistaisi myvs sen, ettd kevddlld jdrjestettdvdd megameettinkid varten olisi jdrjestdjdjengi jo kasassa.

Md en nyt keksi muuta. Eikvhdn tuosta jo riitd puhuttavaa hetkeksi. Niin ja kaikki voi asettua ehdolle yhdistyksen vastuutehtdviin. (hih.)

-- Anonymous, August 03, 2000


Moderation questions? read the FAQ