Mistd kaikki alkoikaan...

greenspun.com : LUSENET : SeniorIB : One Thread

Itse olen erittdin innostunut ajatuksesta, ettd kaikki vanhat IB:t saataisiin kasaan.

Heittdisin kehiin myvs ajatuksen IB:ttein omasta senioriyhdistyksestd ja sen puitteissa mahdollisesta "stipendirahastosta" pikkuiippareiden hyvdksi.

Ne kun niittdd mainetta kansainvdlisissd tiede- ja muissa kilpailuissa ja saa sitten koululta jonkun "hienon" taidekirjan stipendind hyvdstd tyvstd... :)

Nyt kun meitd on jo melko paljon (?) ja valmistuneitakin alkaa olla joukossa, satasen tms. lahjoittaminen stipendirahastoon vuosittain ei olisi iso juttu (ainakaan kaikille meistd) mutta tekisi ison eron IB:ille jaettaviin stipendeihin.

"Senioriyhdistyksen" puitteissa voisi tapaamisestakin tehdd jokavuotisen ja kutsua syksyisin uudet tulokkaat mukaan toimintaan. Itse olen ainakin valmis puuhaamaan juttua kasaan ja tieddn ettd muutamalla muullakin vanhalla IB:lld on "jdrjestely" verissd.

-- Anonymous, August 03, 2000

Answers

Sannan maili Sallalle 26.6.

Hei,

Kokoonnuimme meiddn entisen IB luokan kanssa tuokokuun puolessavdlissd muistelemaan ja jutustelemaan. Yksi idea, jonka keksimme, oli ettd voitaisiin jdrjestdd vdhdn suurempikin entisten IBldisten tapaaminen. Oikeastaan olimme kuulleet vdhdn huhuna ettd sind olisit kiinnostunut olemaan mukana tdlldisessd. Onkohan siind perdd? =)

Olisi todella mukava ndhdd kaikkia entisid Rellulaisia ja nimenomaan IBldisid. Luulisitko ettd tdlldisessd tapaamisessa olisi jdrked?

-- Anonymous, August 03, 2000


Sallan maili Sannalle 7.7.

Hei!

Hyvdd kesdd! Oletko tvissd nokialla vai mistd johtuu osoitteesi loppuosa?

Meneekv muuten mukavasti? Itse istuskelen koululla ja odotan, ettd IB laittaisi kevddn 2000 arvosanat tietokoneelle. Vdhdn jdnnittdd.

Tarkoitat ilmeisesti, ettd tapaaminen olisi kevddn 2001 toukokuussa? Ajatus on erinomainen ja vield jos se koskee kaikkia IBldisid, aina vaan paranee.

Olen itse valmis tottakai tulemaan mukaan kuin melperi sotaan, kunhan ette jdrjestd sitd yhtdaikaa loppukokeiden kanssa. (et kai jo ole unohtanut, ettd kokeet ovat toukokuussa...) Kokeissa on nimittdin sen verran kova jdrjestdminen, ettd en haluaisi vdlttdmdttd sille ajalle mitddn ekstraa. Mutta tdmd on vain minun pieni vaatimaton toivomukseni, pitdkdd minut joka tapauksessa ajan tasalla. (Varmaan opettajissa on muitakin, jotka voisivat olla innostuneita ajatuksesta.)

Joten ollaan yhteydessd asian tiimoilta. Olisi kiva ndhdd se vield joskus toteutuneena.

Parhain terveisin,

Salla - hermostunut koordinaatti

-- Anonymous, August 08, 2000


Moderation questions? read the FAQ