PostgreSQL toiminnoista

greenspun.com : LUSENET : Odradek : One Thread

Ennenkuin kantaan pddsee internetistd kdsiksi, tdytyy ensin asettaa ne ip osoitteet joista kantaa voidaan kdyttdd. Spdmmid mulle kun tieddtte omat osoitteenne...

-- Anonymous, August 02, 2000

Answers

Mullapa onkin sellainen ongelma, etten ole verkkossa kiinni vakituisesti. Tai en ole ainakaan vield. Joten mun ISP generoi mulle dynaamisesti ip:n joka kerta, kun md soitan niille. Tdten mun on tdysin turhaa ldhted sitd kertomaan. Md voin kiertdd tdn ongelman vaikka laittamalla tdnne foorumiin ne .sql jutut, jotka sd tai Rudi voi sitten pdivittdd siihen kantaan?

Md laitan heti listalle oman ip-osoitteeni, kun olen saanut kiintedn yhteyden (provided by hkkk)

-- Anonymous, August 02, 2000


Oletko jo asentanut kantaasi Kippari Kallen tai siis PoPy PostgreSQL:n Python-draiverin? Jos et, niin tee se joskus ldhitulevaisuudessa.

Md mietin vain, ettd kun se Zope on sielld merimetsossa ja se Posse on sielld merimetsossa, niin tarviiko sitd nyt sitten Zopea varten ainakaan hirvedsti ip-osoitteita kerdilld?

Laitoin maililla kaiken minkd lvysin Possen ja Zopen vdliltd.

-- Anonymous, August 03, 2000


Parane pian.

Ei ndilld jutuilla niin tulenpalava kiire ole, ettd niitd pitdisi koko ajan hyppid.

Tarkoititko siis, ettd sulla on root-oikeudet, vai ettd sulla ei ole?

Jos ajuria ei voi asentaa, niin se on sitten voi voi.

Md porttasin tdn bb-jutun posselle. Pitdis toimia, mutta en tiedd, kun ei oo possea omalla koneella, kun en oo saanut isdn:dd toimiin linukassa. Ehkd vield joku pdivd.

Md laitan sen .sql tuleen ja jos sitten parannuttuasi kokeilet, ettd tuleeko siitd mitddn samanlaista, kuin mitd tdmd on, niin ilmoa.

-- Anonymous, August 09, 2000


Tdssd PoPyn asentamisessa on major luokan ongelma... se haluais asentaa jotain ajureita sellaisiin paikkoihin joihin mulla ei ole oikeuksia... siis root! Sitd asennustiedostoa pitdis conffata jotenkin , but md oon nyt kotosalla sairaslomalla tdmdnviikon enkd jaksa sdngystd nousta juuri muuta tekemddn ku kuselle ja lukeen postini :(

-- Anonymous, August 08, 2000

Moderation questions? read the FAQ