Seurantajdrjestelmd

greenspun.com : LUSENET : Odradek : One Thread

Jee. Tdhdn alle voisi laittaa ideoita siitd seurantajdrjestelmdstd.

Mulla on (ylldri) jotain ideoita jo mielessd:

Homma on toteutettu Zopen pddlle (md diggaan pythonista, se on selkedmpdd kuin perl ja helpompaa kuin tcl, plus zopeen saa mitd vain kiinni). Homma on tdysin web-pohjainen, eli ainoa kdyttis on selain. Tdd tarkoittaa sitd, ettd sitd voi demota ihan missd vain (samalla tavalla kuin niitd kalvojakin) missd on nettiyhteys ja selain kdytettdvissd (eli ne firmat joihin me mennddn, koska jos niilld ei vittu tdllaista ole, niin eihdn niilld ole meillekddn mitddn tarvetta).

Pddsivulla tai muuten niinku pohjana on toimiston pohjapiirros. Tdn lataaminen intrassa ei pitdisi kestdd kauan, vaikka se olisikin melko tarkka. Sitd paitsi pohjapiirroksen voisi toteuttaa hienosti blueprinttind, eli kaksivdrisend: FFFFFF ja 0000FF tai jotain tdllaista.

Siihen pohjapiirrustukseen olisi upotettu linkkejd niille kohdille, joissa on koneita. Ja tdhdnkin voisi tietty tehdd jotain hienoa graafista pulautusta, vaikka javascriptid tai vittu koko paska flashina, mutta md haluaisin sen toimivan myvs text-only, ettei se olisi selain- tai pluginriippuvainen.

Niistd pohjapiirroksen linkeistd pddsisi sivulle, jossa ndkyvdt koneen kaikki tiedot, rauta ja softa. Tdssd vois olla jotain kdyttvoikeusrajoituksia tai jotain toisille vain softa, toisille vain rauta yms. Md en oo oikein ehtinyt miettid, mitd hyvtyd kdyttvoikeuksien rajoituksilla olisi tdssd tasossa.

Sitten tulee se itse taulukon pdivittdminen. Tdmdn saa tehdd vain tietyt ihmiset. Niiden softa ja rautataulukoiden pdivittdmiseen olis kaksi vaihtoehtoa. Kvyhdn miehen versiossa atk-dijd pdivittdd kdsin sitd taulukkoa ja kunkkuversiossa niilld on joku Sniffer (www.sniffer.com) tai muu sen kaltainen ohjelma, joka hakee tiedot ite ja automaattisesti pdivittdd taulukkoa.

Taulukko on tietenkin sql-kanta (meilld se olisi posse, muilla vaikka oracle tai mssql tai ihan mikd vain), johon tarttee tehdd siis tableja jokaiselle rautaluokalle (prossu, emo, jne.) ja softaluokalle (word-tyyppinen, taulukkolaskenta, tietokanta, kuvienkdsittely yms.). Sen lisdksi siihen tdytyy tehdd se lomakefrontti, jolla sitd kdytetddn.

Niitten taulukoiden pdivittdmiseen voisi lisdtd sellaista toiminnallisuutta, ettd se ei ainoastaan pidd kirjaa siitd, mitd firman verkossa on kiinni vaan kerdd myvs luetteloo siitd, mitd on markkinoilla tarjolla. Tdn luettelon se voisi vaikka impata meiddn tietokannasta tai hitanhaitarista (www.hintahaitari.com) tai jostain muualta. Sitten siihen voisi lisdtd sellaista toiminnallisuutta, ettd kaikki ne harduluokkien tuotteet olis indeksoitu, kun ne menee sinne kantaan. Eli kaikilla on joku suhteellisen paremmuuden luku (1 on joku tuote vuodelta 95 ja muut sitten suhteessa siihen, jos on jotain vanhempaa ne voi olla 0.x tai me voidaan ehdottaa vaihtamista...). Sitten kun tdn firman raudan ja markkinoilta saatavan raudan indeksien vdli kasvaa tietyn kokoiseksi se voisi ndkyd jossain.

Esimerkiksi voisi tehdd sellaisen neljd taulukkoa vierekkdin: toisessa on firman raudat ja toisessa on markkinoiden halpis, value for money ja kunkku raudat. Niiden hinnat vois sitten pdivittyd ja samalla vois niinku kerdtd sellaista minkd arvoinen firman rauta on tdnddn. Eli siind olis viisi hintaa: mitd rauta maksoi, kun se ostettiin, milld sen saisi nyt, markkinoiden halpis, value for money ja kunkku.

Sen sivun vois toteuttaa ACS-tyyliin (ArsDigita community System www.arsdigita.com), eli sivu on ohjelma, joka hakee taulukon tdyteen kamaa jollain querylld (siis se linkki sille hardusivulle kdynnistdd jonkun sql-queryn) ja sitten laittaa jotain tekstid tai kuvia tai muuta siihen kylkeen ja pamauttaa sivulle. Mun kokemuksien mukaan kyseinen tapa on melko helppo toteuttaa ja perkeleen nopea kdyttdd, mutta en ole sellaista itse koskaan rakentanut. Ndd q&a sivutkin on toteutettu silleen. Ndd on tcl-skriptejd, jotka on tehty AOLserverin tcl-apilla ja ne kdyttdd oraclen 8-kantaa. Ndilld sivuilla on varmaan 500 hittid sekunnissa ja ne fudaa ihan ndppdrdsti.

Tdd kaikki vois sitten myvhemmin, kun meistd on tullut suuria ja kauniita tarkoittaa, ettd firman tietojdrjestelmd on ISOjokunumero standardin mukainen. Eli me voitais hakea tdllainen laatuluokitus meiddn tuotteelle, ettd jos firma ottaa sen kdyttvvn se tarkoittaa, ettd niiden tietojdrjestelmdt on vaikka fiddu ISO9001 standardin mukaiset. Vois olla ihan hyvd markkinointikikka.

Toinen sellainen markkinointijuttu minkd tdd seurantajdrjestelmd tuottaa on turvallisuus. Siis kun ne tietdd mitd kamaa niilld on, ne pystyy tietddn, ettei niilld oo ainakaan mitddn jdrkyttdvid tietoturva-aukkoja, vaikka me ei tarjottaiskaan mitddn vpn-juttuja. Toi standardibuumi on menossa ohi, mutta toi tietoturvabuumi on vasta tulossa. Kun firmoille ei oo vield tapahtunut mitddn megapahaa, kun e-kauppa ei oikein vield ole hurjaa. Mutta kun e-kauppa laajenee, voipi firmoillekin tulla ylldttdvid kustannuksia tietoturvaongelmista.

Md en nyt keksi mitddn muuta tdhdn hdtddn. Mutta laittakaa kommenttia ja jos tieddtte tai keksitte miten joku homma ihan oikeasti tehtdisiin, niin laittakaa siitd uusi kysymys ja koodi sivulle. Siis yritetddn rakentaa kaikki tarvittavat oliot omiks kysymyksiks ja sitten implementoida (tai vittu suomeks ottaa kdyttvvn) sinne merimetson zopeen. Md teen saman.

-- Anonymous, August 01, 2000

Answers

Ndd mun vastaukset tulee edelleen tdnne ylimmdisiksi...

Md luulen, ettd meiddn pddasiallinen asiakaskunta on juuri se mikkisoftamaailma. Ja mehdn kdydddn kuitenkin yks kerta sielld asiakasfirmassa, joten kylld ne snifferit sinne verkkoon saadaan pyvrimddn.

Olen samaa mieltd, ettd verkkokaavio luo selkeyttd meille. Mutta tdssd tdytyy nyt miettid sitd loppukdyttdjdd. Se ei ole vdlttdmdttd me. Eli siind tapauksessa mun mielestd olisi hyvd saada joku konkreettinen ympdristv ympdttyd siihen juttuun mukaan. Esim. pohjapiirros. Tdhdn pddlle tietenkin se verkkokaavio, koneet, piuhat, hubit, serverit, ip:t yms. ne on kaikki hyvid lisid. Ne pitdisi toteuttaa. Mutta edelleen md oon sitd mieltd, ettd siind pohjalla pitdisi olla se pohjapiirrustus, ei niinkddn toiminnallisuuden vaan hahmottamisen helpottamisen takia.

-- Anonymous, August 02, 2000


Siis tiivistettynd ohjelmassa suoritetaan seuraavat aktiot: kartan muodostus, linkit koneista siihen, koneiden tietojen syvttdminen, tietojen vertaus ja kommentointi.

Toimiston pohjapiirrustuksilla tuskin mitddn tehdddn, se mitd kuvassa tarvitaan, ja mikd luo selkeyttd on verkkokaavio. koneet, piuhat, hubit, serverit , ip-osoitteet ym. Niiden mukaan olis varmasti helpompi generoida kuvaa atomaattisesti.

Jos firma on tdysin unix ajassa, homma on helppo toteuttaa, liiankin helppo... Mikkissoftan kanssa onkin sitten ongelma tuon asioiden valmiiksi haistamisen kanssa, nimittdin mikkissofta on siltd osin tdysin suojattu, mitddn tietoja ei saa koneesta verkkoakdyttdmdlld ulos => tdytyy tehdd softa mikd antaa halutusta koneesta tiedot. Ei tartte ku vddntdd softa, kdynnistdd se halutussa koneessa ja bueno! Nopea juttu hoitaa jollain levykkeelld!

Python on jees :) silld on helppo tehdd scriptit meiddn oman softan kdyttvvn. Sitten ku mennddn vddntdmddn softaa mikkiskoneeseen, ei python sitten enddn oikein worki, java on ainoo kieli mikd toimii sellaisenaan kaikissa kdyttvympdristvissd, ja silld on sellaisia verkkosysteemietuja mistd muut vasta uneksii. EnterpriseJavaBeans on sellainen hypejuttu joka tulee vield valtaamaan verkonyli tapahtuvan oliohdrdellibisneksen :)

Ndilldndkymin homma tuntuu aika selkeeltd, kiva!

-- Anonymous, August 02, 2000


Moderation questions? read the FAQ